Ucapan-ucapan Imam Syafie

  1. Barang siapa menasihati saudaranya sevcara diam-diam, bererti ia telah menasihati dan menginginkan kebaikannya; dan barangsiapa menasihati nya di tempat ramai, maka ia telah menmbuka rahsia dan memburukkan namanya.
  2. Bersahabat dengan orang yang tidak takut celaan itu adalah tercela.
  3. Tidaklah kau menghormati seseorang melebihi harga dirinya, melalaikan harga diriku jatuh etimbang dengan penghormatanku yang lebih tadi.
  4. Allah telah menciptakan anda sebagai orang merdeka, maka jadilah seperti apa yang telah Allah ciptakan itu.
  5. Barangsiapa bersahabat dengan orang dermawan, ia akan menjadi orang dermawan, Dan siapa yang bersahabat dengan orang jahat maka ia pun akan dituduh orang jahat.
  6. Aku ingin orang belajar ilmu dariku tetapi tidak menisbahkannya kepadaku.
  7. Ilmu tidak akan diperolehi melainkan enam perkara, iaitu cerdik, guru yang bijak, lama masa, ada bekalan, bersahabat dengan guru dan mempunyai sensitivity terhadap ilmu.
  8. Barangsiapa merasa dirinya lemah, maka ia aka memperoleh istiqamah.
  9. Barangsiapa ingin hatinya diterangkan oleh Allah, maka hendaklah ia berkhalwat(menyendiri), mu\engurangkan makan, dan tidak bergaul dengan orang-orang bodoh ang buruk budi pekertinya, serta tidak berkumpul dengan orang-orang berilmu yang tidak mempunyai keinsafan dan tidak mempunyai adab.
  10. Kalau aku tahu bahawa minum air itu menghilangkan keperwiraanku, tentu aku tidak akan meminumnya.
Advertisements
Published in: on November 21, 2007 at 6:59 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://cheekylulu.wordpress.com/2007/11/21/ucapan-ucapan-imam-syafie/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: